Biologia w Gimnazjum nr 1
  Klasa 3, Kartkówka nr 1
 

Wiadomości  i  umiejetności z działu:

„Rozmnażanie organizmów”

 

 

-         Strategie rozmnażania się roślin.

-         Typy rozmnażania bezpłciowego roślin.

-         Rozmnażanie płciowe roślin:

-                a) kwiat jako zespół organów generatywnych;

-                b) budowa kwiatu roślin okrytozalążkowych.

-         Modyfikacje budowy kwiatów: kwiatu obupłciowe i jednopłciowe, przykłady kwiatostanów

-         Zapylenie i zapłodnienie.

-         Rozwój owoców.

-         Budowa oraz znaczenie nasion.

-         Etapy cyklu życiowego np. fasoli.

-         Strategie rozmnażania zwierząt: bezpłciowe oraz płciowe.

-         Rozmnażanie bezpłciowe zwierząt: pączkowanie i fragmentacja.

-         Rozmnażanie płciowe bezkręgowców:

-               a) rozwój prosty;

-               b) rozwój złożony

-         Żyworodność - specjalność ssaków.

-         Opieka nad potomstwem.

-         Bezowodniowce.

-         Zapłodnienie zewnętrzne.

-         Rozwój ryb.

-         Rozmnażanie płazów.

-         Rozwój prosty, rozwój z przeobrażaniem

-         Owodniowce - grupa kręgowców wytwarzających błony płodowe.

-         Błony płodowe i ich znaczenie.

-         Jajorodność ptaków:

-                      a) budowa jaja ptaka

-                      b) gniazdowniki i zagniazdowniki

-         Strategie rozrodcze.

-         Rytuały godowe.

-         Rozrodczość a liczba potomstwa - opieka nad potomstwem.

 

 


-         Wyjaśniasz na przykładach, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe i płciowe

-         Poprawnie używasz pojęć: gonady, gamety, zapylenie, zaplemnienie, zapłodnienie, zygota

-         Omawiasz budowę kwiatu i przedstawiasz sposób powstawania nasienia

-         Omawiasz na wybranym przykładzie rośliny etapy jej rozwoju (od nasienia do nasienia)

-         Wymieniasz warunki sprzyjające kiełkowaniu roślin

-         Omawiasz rozmnażanie się wybranych organizmów,  np. owadów,  płazów,  ptaków oraz ssaków

-         Odróżniasz pojedynczy kwiat od kwiatostanu

-         Omawiasz budowę nasienia i owocu

-         Omawiasz rolę błon płodowych w rozmnażaniu kręgowców

-         Wyjaśniasz na wybranym przykładzie rozwój rośliny okrytozalążkowej, wymieniasz różne sposoby zapylania roślin i wskazujesz modyfikacje budowy kwiatów z nimi związane

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=