Biologia w Gimnazjum nr 1
  Kl.2, ŚWIAT ROŚLIN
 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DZIAŁU

„ŚWIAT ROŚLIN”

 

 

 • wyjaśniasz, czym jest tkanka
 • podajesz przykłady tkanek roślinnych
 • wskazujesz na ilustracji komórki tworzące tkankę
 • dokonujesz podziału tkanek roślinnych na twórcze i stałe
 •  wymieniasz cechy budowy poszczególnych tkanek roślinnych
 • opisujesz funkcje wskazanych tkanek
 • charakteryzujesz budowę, rozmieszczenie i funkcje poszczególnych tkanek roślinnych
 • wykonujesz preparat ze skórki cebuli i rozpoznaje w nim tkankę okrywającą
 • wykazujesz związek budowy wskazanej tkanki z jej funkcją
 • rozpoznajesz i rysujesz tkanki widoczne na przekrojach organów roślinnych
 • wykazujesz, na czym polega niejednorodność drewna i łyka 
 •  
 •  wymieniasz podstawowe funkcje korzenia
 • rozpoznajesz systemy korzeniowe
 • rozpoznajesz modyfikacje korzeni
 • omawiasz budowę zewnętrzną korzenia
 •  rozpoznajesz pod mikroskopem tkanki budujące korzeń
 • analizujesz budowę wewnętrzną korzenia jako funkcjonalnej całości
 • charakteryzujesz przyrost na długość
 • rysujesz różne systemy korzeniowe
 • wyjaśniasz sposób pobierania wody przez roślinę
 • projektujesz doświadczenie świadczące o przewodzeniu wody z korzenia do łodygi
 • charakteryzujesz modyfikacje korzeni
 •  planujesz i przeprowadzasz doświadczenie wykazujące przewodzenie wody z korzenia do łodygi
 •  
 • omawiasz funkcje łodygi
 • podajesz nazwy elementów budowy zewnętrznej łodygi
 • rozpoznajesz tkanki budujące łodygę
 •  rozróżniasz rodzaje łodyg
 •  rysujesz schematycznie przekrój poprzeczny i podłużny łodygi
 • analizujesz związek budowy zmodyfikowanych łodyg z ich funkcjami
 •  
 •  wymieniasz funkcje liści
 • rozpoznajesz elementy budowy liścia
 • rozpoznajesz liście pojedyncze i złożone
 • rozpoznajesz różne modyfikacje liści
 • rozpoznajesz na preparacie mikroskopowym tkanki budujące liść
 • rozróżniasz typy ulistnienia łodygi
 •  rozpoznajesz rodzaje unerwienia liści
 •  omawiasz funkcje poszczególnych modyfikacji liści
 • analizujesz funkcje poszczególnych elementów budowy anatomicznej liścia
 • rysujesz różne typy ulistnienia łodygi
 •  
 • wymieniasz miejsca występowania mszaków
 • podajesz nazwy organów mszaków
 • rozpoznajesz mszaki wśród innych roślin
 • omawiasz znaczenie mszaków w przyrodzie i gospodarce człowieka
 • analizujesz cykl rozwojowy mszaków
 • rysujesz mech i podpisuje jego organy
 • wyjaśniasz, dlaczego mszaki są najprostszymi roślinami lądowymi
 • omawiasz przemianę pokoleń u mszaków, korzystając ze schematu
 •  
 • wymieniasz miejsca występowania paprotników
 • rozpoznajesz organy paproci
 • rozpoznajesz paprotniki wśród innych roślin
 • wyjaśniasz rolę poszczególnych organów paprotników
 • analizujesz cykl rozwojowy paproci
 •  charakteryzujesz skrzypy, widłaki i paprocie
 • rozpoznajesz za pomocą atlasów 5 gatunków rodzimych paprotników
 • przedstawiasz cykl rozwojowy paproci
 • przygotowujesz i przedstawiasz prezentację
 •  
 • wymieniasz miejsca występowania roślin nagonasiennych
 • rozpoznajesz rośliny nagonasienne wśród innych roślin
 • wymieniasz przystosowania roślin nagonasiennych do warunków życia
 • omawiasz znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
 • analizujesz cykl rozwojowy sosny
 • rozpoznajesz rodzime gatunki nagonasiennych
 • określasz, z jakiego gatunku drzewa lub krzewu pochodzi wskazana szyszka
 • omawiasz funkcje poszczególnych elementów budowy kwiatu
 •  analizujesz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych
 • dowodzisz związku budowy roślin nagonasiennych ze środowiskiem ich życia
 • wykazujesz dominację sporofitu i redukcję gametofitu w cyklu rozwojowym sosny
 • omawiasz cykl rozwojowy sosny
 • wykazujesz, że obecność łagiewki pyłkowej to duże osiągnięcie ewolucyjne
 • podajesz i wskazujesz na mapie przykłady zbiorowisk roślinnych, w których dominują rośliny nagonasienne
 •  
 • wymieniasz miejsca występowania roślin okrytonasiennych
 • podajesz nazwy elementów budowy kwiatu
 • rozróżniasz kwiat i kwiatostan
 • rozpoznajesz  rośliny okrytonasienne wśród innych roślin
 • omawiasz znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
 • wymieniasz sposoby rozsiewania nasion i owoców
 •  rozróżniasz owoce pojedyncze i złożone
 • oceniasz znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
 • wykazujesz związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania
 • charakteryzujesz sposoby rozsiewania nasion i owoców, wykazując związek z ich budową
 •  rozpoznajesz 5 gatunków drzew okrytonasiennych występujących w Polsce
 • tworzysz mapę mentalną przedstawiającą podział owoców na pojedyncze i zbiorowe, mięsiste i suche, pękające i niepękające, podając odpowiednie przykłady
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=