Biologia w Gimnazjum nr 1
  Kl. 1, sprawdzian nr 3, Układ pokarmowy
 

 


 

 

 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU

 

 

 

„UKŁAD POKARMOWY”

 

• wymieniasz podstawowe składniki pokarmowe

• wymieniasz produkty spożywcze zawierające białko

• podajesz źródła węglowodanów

• wyliczasz pokarmy zawierające tłuszcze

• klasyfikujesz składniki odżywcze na budulcowe i energetyczne

• określasz aminokwasy jako cząsteczki budulcowe białek

• omawiasz rolę składników pokarmowych w organizmie

• określasz znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego

• uzasadniasz konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw

• porównujesz pokarmy pełnowartościowe i niepełnowartościowe

• charakteryzujesz rolę tłuszczów w organizmie

• wymieniasz najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów

• wyjaśniasz związek między spożywaniem produktów białkowych a wzrostem ciała

• porównujesz wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów

• wyjaśniasz skutki nadmiernego spożywania tłuszczów

• wykazujesz kluczową rolę węgla dla istnienia życia

• identyfikujesz podstawowe składniki pokarmowe z podstawowymi grupami związków chemicznych występujących w organizmach

• omawiasz rolę i skutki niedoboru witamin rozpuszczalnych w wodzie i rozpuszczalnych w tłuszczach

• wymieniasz  makroelementy i mikroelementy

•podajesz rolę i skutki niedoboru makroelementów i mikroelementów

• rozróżniasz witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach

• omawiasz rolę wody w organizmie

• charakteryzujesz  rodzaje witamin

• omawiasz znaczenie makroelementów i mikroelementów w organizmie człowieka

• analizujesz  skutki niedoboru witamin, makroelementów i mikroelementów

• omawiasz rolę aminokwasów egzogennych w organizmie

• wyjaśniasz, na czym polega trawienie

• omawiasz znaczenie procesu trawienia

• wymieniasz rodzaje zębów u człowieka

• opisujesz rolę poszczególnych rodzajów zębów

• charakteryzujesz zęby człowieka

• wskazujesz odcinki przewodu pokarmowego na planszy lub modelu

• podajesz  nazwy procesów zachodzących w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego

• omawiasz funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego

• lokalizujesz odcinki przewodu pokarmowego, wskazując odpowiednie miejsca na powierzchni ciała

• omawiasz rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego

• podajesz funkcje wątroby i trzustki

• rozpoznajesz wątrobę i trzustkę na schemacie

• lokalizujesz wątrobę i trzustkę na własnym ciele

• opisujesz procesy trawienia we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego

• wymieniasz czynniki, od których zależy rodzaj diety

• określasz zasady zdrowego żywienia

• wymieniasz choroby układu pokarmowego

• wskazujesz grupy pokarmów na piramidzie żywieniowej

• przewidujesz skutki złego odżywiania się

• wyjaśniasz, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku itp.)

• określasz przyczyny chorób układu pokarmowego

• omawiasz zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia

• objaśniasz pojęcie „wartość energetyczna pokarmu”

• wykazujesz zależność między dietą a czynnikami, które ją warunkują

• charakteryzujesz choroby układu pokarmowego

• wykazujesz zależność między higieną odżywiania się a profilaktyką chorób układu pokarmowego

• charakteryzujesz choroby związane z zaburzeniami w łaknieniu i przemianie materii

• demonstrujesz i komentujesz udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia

 

 

 

 

 

 

 


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=