Biologia w Gimnazjum nr 1
  Klasa 1, Sprawdzian nr 1
 

Wiadomości  i  umiejetności z działu:

„Organizm człowieka. Skóra - powłoka organizmu

 

 

• określasz przedmiot badań biologii jako nauki

• podajesz przykłady dziedzin biologii

• charakteryzujesz wybrane dziedziny biologii

• wymieniasz źródła wiedzy biologicznej

• posługujesz się właściwymi źródłami wiedzy biologicznej podczas rozwiązywania problemów

• wymieniasz dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka

• rozróżniasz próbę kontrolną i badawczą

• wymieniasz cechy organizmów żywych

• wskazujesz komórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia

• objaśniasz zasadę stopniowego komplikowania się poziomów organizacji życia

• opisujesz hierarchiczną budowę organizmu człowieka

• wyliczasz układy narządów człowieka i opisujesz podstawowe ich  funkcje

• wykazujesz, na podstawie dotychczasowych wiadomości, współzależność poszczególnych układów w organizmie człowieka 

• wymieniasz struktury budowy komórki zwierzęcej

• omawiasz budowę i funkcje organelli komórkowych

• wskazujesz komórkę jako element budulcowy ciała człowieka

 • odróżniasz pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu lub po opisie poszczególne składniki komórki

• porównujesz budowę różnych komórek

• analizujesz różnice między poszczególnymi typami komórek

• posługujesz się poprawnie mikroskopem

• wykonujesz proste preparaty mikroskopowe

• rysujesz obraz widziany pod mikroskopem

• klasyfikujesz człowieka do królestwa zwierząt

• opisujesz cechy różniące człowieka od innych zwierząt

• wyjaśniasz, na czym polega homeostaza

• wyliczasz warstwy skóry

• wymieniasz wytwory naskórka i opisujesz ich funkcje

• podajesz funkcje skóry i warstwy podskórnej

• wykazujesz na konkretnych przykładach zależność funkcji skóry od jej budowy

• planujesz doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu

• wymieniasz choroby skóry i podajesz przykłady dolegliwości skóry

• omawiasz zasady pielęgnacji skóry młodzieńczej i proponujesz środki do jej pielęgnacji

• wyjaśniasz konieczność dbania o skórę

• klasyfikujesz rodzaje oparzeń i odmrożeń

• omawiasz objawy dolegliwości skóry

• wyjaśniasz, czym są alergie skórne

• oceniasz wpływ promieni słonecznych na skórę

• demonstrujsze zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=