Biologia w Gimnazjum nr 1
  Klasa 1, Układ krążenia
 

 

Wiadomości  i  umiejętności z działu:

„Układ krążenia”

 

• podajesz nazwy elementów morfotycznych krwi i charakteryzujesz je

• rozpoznajesz elementy morfotyczne krwi na podstawie obserwacji mikroskopowej

• omawiasz funkcje krwi i jej znaczenie

• omawiasz rolę hemoglobiny

• wymieniasz grupy krwi

• wskazujesz uniwersalnego dawcę i biorcę

• wyliczasz składniki biorące udział w krzepnięciu krwi i wyjaśnia mechanizm krzepnięcia krwi

• przedstawiasz społeczne znaczenie krwiodawstwa

• omawiasz zasady transfuzji krwi

• wymieniasz narządy, w których przemieszcza się krew

• porównujesz budowę i funkcje żył, tętnic i naczyń włosowatych

• rozpoznajesz poszczególne naczynia krwionośne na ilustracji

• opisujesz funkcje zastawek żylnych

• wykazujesz związek budowy naczyń krwionośnych z pełnionymi przez nie funkcjami

• omawiasz na ilustracji mały i duży obieg krwi oraz porównujesz krwioobiegi

• charakteryzujesz cel krwi płynącej w małym i dużym krwiobiegu

• wskazujesz na sobie położenie serca

• wymieniasz elementy budowy serca i wskazujesz je na schemacie

• wyjaśniasz, czym jest puls

• opisujesz mechanizm pracy serca

• omawiasz fazy pracy serca

• mierzysz koledze puls i cisnienie krwi

• podajesz prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka
• porównujesz wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

• wymieniasz choroby układu krwionośnego i analizujesz przyczyny tych chorób

• omawiasz pierwszą pomoc w wypadku krwawień i krwotoków

• odczytujesz wyniki badania laboratoryjnego

• wymieniasz czynniki wpływające korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego

• przedstawiasz znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia

• charakteryzujesz objawy krwotoku żylnego i tętniczego

• demonstrujesz pierwszą pomoc w przypadku krwotoków

• wymieniasz cechy i rolę układu limfatycznego

• wymieniasz narządy układu limfatycznego i opisujesz ich budowę i rolę

• omawia rolę węzłów chłonnych
• omawiasz rolę śledziony, grasicy i migdałków

• porównujesz układ limfatyczny i krwionośny

• definiujesz szczepionkę i surowicę jako czynniki odpowiadające za odporność nabytą

• wyróżniasz odporność swoistą i nieswoistą, czynną i bierną, naturalną i sztuczną, charakteryzujesz je

wyjaśniasz mechanizm działania odporności swoistej

• opisujesz rodzaje leukocytów

• odróżniasz działanie szczepionki od surowicy

• wyjaśniasz, że AIDS jest chorobą wywołaną przez HIV

 • wyjaśniasz sposób działania HIV 

• wyjaśniasz, na czym polega transplantacja narządów

• podajesz przykłady narządów, które można przeszczepiać

• przedstawiasz znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów po śmierci


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=