Biologia w Gimnazjum nr 1
  Zagadka nr 4
 
Zagadka nr 4

Liczne zjawiska i procesy biologiczne określa się za pomocą terminów obcojęzycznych. Są to często pojęcia przeciwstawne, mimo że wzajemnie się uzupełniają i pomagają w zrozumieniu całości zagadnienia. O treści terminów, które są wyrazami złożonymi, decydują przedrostki, np. hetero- (odmienny, różny), auto-, homo-, izo- (jednakowy, jednolity, równy), mono- (pojedynczy), di- (podwójny), poli- (wiele, dużo).
Podano poniżej, po lewej stronie, w pełnym brzmieniu 10 pojęć używanych w literaturze biologicznej, po prawej zaś końcowe człony wyrazów złożonych. Należy po dobraniu odpowiednich przedrostków i ich dopisaniu otrzymać 10 par pojęć przeciwstawnych i wyjaśnić ich znaczenie.

1. analogia narządów                    .......... logia narządów
2. autosomy                                 ......... somy
3. heterogamia                             ......... gamia
4. heterozygota                           ......... zygota
5. haploidalność                           ......... ploidalność
6. heterokarion                            ......... karion
7. homotalizm                               ......... talizm
8. heterotrofizm                          ......... trofizm
9. monofiletyzm                           ......... filetyzm
10. sympodialne                            ......... podialne
     rozgałęzienie                                  rozgałęzienie

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=