Biologia w Gimnazjum nr 1
  Kl.2, ŚWIAT ROŚLIN
 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DZIAŁU

„ŚWIAT ROŚLIN”

 

 

  • wyjaśniasz, czym jest tkanka
  • podajesz przykłady tkanek roślinnych
  • wskazujesz na ilustracji komórki tworzące tkankę
  • dokonujesz podziału tkanek roślinnych na twórcze i stałe
  •  wymieniasz cechy budowy poszczególnych tkanek roślinnych
  • opisujesz funkcje wskazanych tkanek
  • charakteryzujesz budowę, rozmieszczenie i funkcje poszczególnych tkanek roślinnych
  • wykonujesz preparat ze skórki cebuli i rozpoznaje w nim tkankę okrywającą
  • wykazujesz związek budowy wskazanej tkanki z jej funkcją
  • rozpoznajesz i rysujesz tkanki widoczne na przekrojach organów roślinnych
  • wykazujesz, na czym polega niejednorodność drewna i łyka 
  •  
  •  wymieniasz podstawowe funkcje korzenia
  • rozpoznajesz systemy korzeniowe
  • rozpoznajesz modyfikacje korzeni
  • omawiasz budowę zewnętrzną korzenia
  •  rozpoznajesz pod mikroskopem tkanki budujące korzeń
  • analizujesz budowę wewnętrzną korzenia jako funkcjonalnej całości
  • charakteryzujesz przyrost na długość
  • rysujesz różne systemy korzeniowe
  • wyjaśniasz sposób pobierania wody przez roślinę
  • projektujesz doświadczenie świadczące o przewodzeniu wody z korzenia do łodygi
  • charakteryzujesz modyfikacje korzeni
  •  planujesz i przeprowadzasz doświadczenie wykazujące przewodzenie wody z korzenia do łodygi
  •  
  • omawiasz funkcje łodygi
  • podajesz nazwy elementów budowy zewnętrznej łodygi
  • rozpoznajesz tkanki budujące łodygę
  •  rozróżniasz rodzaje łodyg
  •  rysujesz schematycznie przekrój poprzeczny i podłużny łodygi
  • analizujesz związek budowy zmodyfikowanych łodyg z ich funkcjami
  •  
  •  wymieniasz funkcje liści
  • rozpoznajesz elementy budowy liścia
  • rozpoznajesz liście pojedyncze i złożone
  • rozpoznajesz różne modyfikacje liści
  • rozpoznajesz na preparacie mikroskopowym tkanki budujące liść
  • rozróżniasz typy ulistnienia łodygi
  •  rozpoznajesz rodzaje unerwienia liści
  •  omawiasz funkcje poszczególnych modyfikacji liści
  • analizujesz funkcje poszczególnych elementów budowy anatomicznej liścia
  • rysujesz różne typy ulistnienia łodygi
  •  
  • wymieniasz miejsca występowania mszaków
  • podajesz nazwy organów mszaków
  • rozpoznajesz mszaki wśród innych roślin
  • omawiasz znaczenie mszaków w przyrodzie i gospodarce człowieka
  • analizujesz cykl rozwojowy mszaków
  • rysujesz mech i podpisuje jego organy
  • wyjaśniasz, dlaczego mszaki są najprostszymi roślinami lądowymi
  • omawiasz przemianę pokoleń u mszaków, korzystając ze schematu
  •  
  • wymieniasz miejsca występowania paprotników
  • rozpoznajesz organy paproci
  • rozpoznajesz paprotniki wśród innych roślin
  • wyjaśniasz rolę poszczególnych organów paprotników
  • analizujesz cykl rozwojowy paproci
  •  charakteryzujesz skrzypy, widłaki i paprocie
  • rozpoznajesz za pomocą atlasów 5 gatunków rodzimych paprotników
  • przedstawiasz cykl rozwojowy paproci
  • przygotowujesz i przedstawiasz prezentację
  •  
  • wymieniasz miejsca występowania roślin nagonasiennych
  • rozpoznajesz rośliny nagonasienne wśród innych roślin
  • wymieniasz przystosowania roślin nagonasiennych do warunków życia
  • omawiasz znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
  • analizujesz cykl rozwojowy sosny
  • rozpoznajesz rodzime gatunki nagonasiennych
  • określasz, z jakiego gatunku drzewa lub krzewu pochodzi wskazana szyszka
  • omawiasz funkcje poszczególnych elementów budowy kwiatu
  •  analizujesz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych
  • dowodzisz związku budowy roślin nagonasiennych ze środowiskiem ich życia
  • wykazujesz dominację sporofitu i redukcję gametofitu w cyklu rozwojowym sosny
  • omawiasz cykl rozwojowy sosny
  • wykazujesz, że obecność łagiewki pyłkowej to duże osiągnięcie ewolucyjne
  • podajesz i wskazujesz na mapie przykłady zbiorowisk roślinnych, w których dominują rośliny nagonasienne
  •  
  • wymieniasz miejsca występowania roślin okrytonasiennych
  • podajesz nazwy elementów budowy kwiatu
  • rozróżniasz kwiat i kwiatostan
  • rozpoznajesz  rośliny okrytonasienne wśród innych roślin
  • omawiasz znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
  • wymieniasz sposoby rozsiewania nasion i owoców
  •  rozróżniasz owoce pojedyncze i złożone
  • oceniasz znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
  • wykazujesz związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania
  • charakteryzujesz sposoby rozsiewania nasion i owoców, wykazując związek z ich budową
  •  rozpoznajesz 5 gatunków drzew okrytonasiennych występujących w Polsce
  • tworzysz mapę mentalną przedstawiającą podział owoców na pojedyncze i zbiorowe, mięsiste i suche, pękające i niepękające, podając odpowiednie przykłady
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=